Politica privind prelucrarea de date personale pe site şi localizare prin GPS

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE PERSONALE PE SITE


BOCA AUTOTRADE S.R.L., cu sediul social in Radauti, str. Mihai Viteazul bl. 16A, scara A, etaj 1, ap. 1, judetul Suceava, avand numar de Inregistrare la Registrul Comertului J33/ 1119/2008, CUI 24188140 e-mail bucuresti@autoboca.ro(Autoboca)prelucreaza datele dumneavoastra personale furnizate prin formularul de rezervare on - line, in calitate de operator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 ( GDPR), in urmatoarele scopuri:

Prestarea serviciilor solicitate Autoboca

Solutionarea oricaror cereri si /sau reclamatii cu privire la serviciile prestate

Studii de piata

Reclama si publicitate

Marketing direct ( comunicare directa catre dvs. cu privire la ofertele, promotiile si evenimentele organizate de Autoboca)

Temeiul juridic al prelucrarii il constituie, pe de o parte executarea contractului si, pe de alta parte, interesul legitim al Autoboca de a-si imbunatati gama de servicii, de a tine in permanenta clientii informati cu privire la evenimentele si promotiile sale, de a-si fideliza clientii si a le rasplati fidelitatea.

Datele pot fi dezvăluite partenerilor contractuali din Romania (firme curierat, marketing direct, etc.).

Datele dvs. vor fi stocate pe o durata de 5 ani.

In ce priveste datele dumneavoastra personale aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita printr-o cerere scrisa, adresata Autoboca, cu datele de identificare mentionate mai sus:

1. Dreptul de a cere Autoboca accesul la aceste date. Aveti dreptul de a obtine de la Autoboca o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la urmatoarele informatii: ce date prelucram, in ce scop, daca acestea au fost divulgate tertilor si cui, precum si perioada de stocare a acestor date. Va vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveti in ce priveste datale persoanale, drepturi detaliate in aceasta informare. Aveti dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervam dreptul de a percepe o taxa.Puteti solicita comunicarea informatiilor de mai sus in format electronic, situatie in care datele vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat de noi in mod curent, cu exceptia cazului in care solicitati comunicarea acestora in alt format.

2. Dreptul de a cere Autoboca rectificarea datelor. Aveti dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracte personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

3. Dreptul de a cere Autoboca stergerea datelor. Aveti dreptul de a cere Autoboca stergerea datelor personale care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Autoboca are obligatia de a sterge datele cu caracter personal care va privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

Va exercitati dreptul de opozitie, in conditiile descrise la dreptul de opozitie si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea

Va exercitati dreptul de opozitie cu privire la utilizarea datelor dvs. in scopul marketingului direct

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a operatorului in temeiul legislatiei europene sau nationale

4. Dreptul de a cere Autoboca restrictionarea prelucrarii Aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in urmatoarele conditii:

Daca contestati exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam exactitata datelor

dac prelucrarea este ilegala, si nu v-ati exercitat dreptul de stergere, aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii

daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatara, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

in cazul in care v-ati opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii va vom informa inainte de ridicarea restrictiei.

5. Dreptul la opozitie In orice moment aveti dreptul din motive legate de situatia particulara in care va aflati, de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra persoanale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu exceptia cazului in care avem motive legitime si imperoase, pe care le vom dovedi, care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si liberatilor dvs. sau daca scopul prelucrarii este constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, atunci cand scopul prelucrarii il reprezinta marketingul direrect, inclusiv la crearea de profiluri atunci cand masura este legata de marketingul direct respectiv.

Atunci cand va opuneti prelucrarii, in conditiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate

6. Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 ( GDPR).

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRIVIND LOCALIZAREA PRIN SATELIT


BOCA AUTOTRADE S.R.L., cu sediul social in Radauti, str. Mihai Viteazul bl. 16A, scara A, etaj 1, ap. 1, judetul Suceava, avand numar de Inregistrare la Registrul Comertului J33/ 1119/2008, CUI 24188140 e-mail bucuresti@autoboca.ro (Autoboca) prelucreaza datele privind localizarea geografica a persoanelor fizice care solicita si utilizeaza serviciile societatii,in calitate de operator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 ( GDPR), in urmatoarele scopuri:

buna administrare a bunurilor societatii, în special în vederea controlului locatiei automobilelor in vederea prevenirii situatiilor de furt al automobilelor

Societatea aplicăîn cadrul activităţii, supravegherea automobilelor printr-un sistem de pozitionare prin satelit (GPS). GPS-ul se foloseste in autovehicul, sub forma unui dispozitiv special cu acelasi nume, conectat la satelit, ce da posibilitatea societatii sa verifice locatia automobilului.

Informatiile pe care societatea le colecteaza prin intermediul GPS-ului se stocheaza pe server-ul administrat de furnizorii efectivi de servicii cu care societatea colaboreaza.

Temeiul juridic al prelucrarii il constituie interesul legitim al Autoboca de a-si administra patrimoniul.

Datele pot fi dezvăluite autoritatilor, in caz de furt, respectiv imputernicitilor Autoboca ( societatii care stocheaza datele respective pe serverele sale)

Datele dvs. vor fi stocate pentru o perioada de maxim 2 ani. Ulterior depasirii termenului de 2 ani, datele in cauza sunt automat sterse de pe orice dispozitiv pe care au fost stocate.

In ce priveste datele dumneavoastra personale aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita printr-o cerere scrisa, adresata Autoboca, cu datele de identificare mentionate mai sus:

1. Dreptul de a cere Autoboca accesul la aceste date. Aveti dreptul de a obtine de la Autoboca o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la urmatoarele informatii: ce date prelucram, in ce scop, daca acestea au fost divulgate tertilor si cui, precum si perioada de stocare a acestor date. Va vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveti in ce priveste datale persoanale, drepturi detaliate in aceasta informare. Aveti dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervam dreptul de a percepe o taxa.Puteti solicita comunicarea informatiilor de mai sus in format electronic, situatie in care datele vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat de noi in mod curent, cu exceptia cazului in care solicitati comunicarea acestora in alt format.

2. Dreptul de a cere Autoboca rectificarea datelor. Aveti dreptul de a obtine, fara intarzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obtine completarea datelor cu caracte personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

3. Dreptul de a cere Autoboca stergerea datelor. Aveti dreptul de a cere Autoboca stergerea datelor personale care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Autoboca are obligatia de a sterge datele cu caracter personal care va privesc, in cazul in care se aplica unul din urmatoarele motive:

Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

Va exercitati dreptul de opozitie, in conditiile descrise la dreptul de opozitie si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a operatorului in temeiul legislatiei europene sau nationale

4. Dreptul de a cere Autoboca restrictionarea prelucrarii Aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in urmatoarele conditii:

Daca contestati exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam exactitata datelor

dac prelucrarea este ilegala, si nu v-ati exercitat dreptul de stergere, aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii

daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le solicitati pentru constatara, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

in cazul in care v-ati opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii va vom informa inainte de ridicarea restrictiei.

5. Dreptul la opozitie In orice moment aveti dreptul din motive legate de situatia particulara in care va aflati, de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra persoanale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu exceptia cazului in care avem motive legitime si imperoase, pe care le vom dovedi, care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor drepturilor si liberatilor dvs. sau daca scopul prelucrarii este constatarea exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand va opuneti prelucrarii, in conditiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate

6. Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 ( GDPR).